Resurse

Suportul PNUD-ului în implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

Există astăzi o necesitate de stimulare a dezvoltării durabile. O viziune a acesteia este prevăzută în noua agendă de dezvoltare durabilă, care își propune să pună capăt sărăciei, să promoveze prosperitatea și bunăstarea oamenilor, protejând în același timp mediul, către 2030. În calitatea sa de entitate a ONU dedicată dezvoltării, PNUD are rolul principal în susținerea țărilor pentru a realiza această viziune – îndreptând societățile pe o anumită cale de dezvoltare durabilă, gestionând riscurile și sporind rezistența, și încurajând prosperitatea și bunăstarea.
PNUD a lucrat cu Grupul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDG) în elaborarea unei strategii pentru suportul implementării eficiente și coerente a noii agende de dezvoltare durabilă sub acronimul "IAPS" (Integrare, Accelerare și Politică de susținere).
Aceste servicii, precum sunt schițate în broșură, acoperă o gamă largă de domenii: reducerea sărăciei, creșterea incluziunii și angajarea productivă, egalitatea de gen și abilitarea femeilor, HIV și sănătatea, accesul la apă și canalizare, adaptarea la schimbările climatice, accesul la energia durabilă, gestionarea durabilă a ecosistemelor 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă prind viață: Istorii de implementare la nivel de țară și suportul ONU

Această publicație oferă o privire asupra eforturilor timpurii ale 16 țări pentru a da viață Obiectivelor globale de Dezvoltare Durabilă, și rolul pe care Echipa de țară a Națiunilor Unite îl joacă în acest proces.
Acesta ilustrează modul în care aceste țări încep să realizeze Agenda 2030, strategiile și planurile la nivel național, sub-național și local.
Finanțarea ODD-urilor în lista țările cel mai puțin dezvoltate: Diversificarea instrumentelor de finanțare și gestionarea vulnerabilității


Acest raport comun al PNUD-ului și Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD) analizează modul în care țările cel mai puțin dezvoltate pot utiliza mai eficient o finanțare mai diversificată pentru dezvoltarea "instrumentelor". Cum pot acestea profita de o finanțare combinată, garanții și finanțare în monedă locală, de exemplu, și cum poate această finanțare fi folosită pentru a susține intervențiile prioritare, precum investițiile în infrastructură și dezvoltarea locală a sectorului privat?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu