miercuri, 21 martie 2018

Conferință publică dedicată ODD-urilor la Biblioteca Națională

Conferință publică dedicată ODD-urilor la Biblioteca Națională


       La 21 martie curent, în cadrul Centrului de Informare ONU de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a avut loc conferința publică "Muncă decentă și creștere economică". Evenimentul a avut drept scop reflectarea și punerea în discuţie a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, stabilite prin Agenda ONU 2030 cu accent pe Obiectivul cu numărul 8 din cadrul Agendei 2030 "Muncă decentă şi creştere economică", prin promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.      Prin urmare, ODD 8 abordează necesitățile femeilor și bărbaților, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și a muncitorilor migranți și prevede instrumentele și mecanismele cheie pentru realizarea creșterii economice centrate pe oameni: productivitatea muncii ca un mijloc cheie de majorare a salariilor reale, împreună cu competitivitatea, diversificarea afacerilor și inovația; locurile de muncă decente, bine și egal plătite, securizate și formale; precum și un sector financiar robust pentru un acces mai vast la finanțare. Eficiența mai mare a resurselor în producere și consum, care are scopul să decupleze creșterea economică de la degradarea mediului, va face prosperitatea economică și generarea locurilor de muncă durabile din punct de vedere al mediului. 

      Conferinţa a fost deschisă și moderată de dna Elena PINTILEI – director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.  Doamna director a menţionat că bibliotecile au un rol important în implicarea implementării  unor servicii de bibliotecă cu referire la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

Pe parcursul conferinței, cu luări de cuvînt au venit dnele: Alina GORSCHI – specialist principal, Direcţia implementarea politicilor de ocupare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Elena VÂTCĂRĂU  -  şef al Direcţiei statistica pieţei muncii din cadrul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Ana CIURAC – asistent în cadrul Programului Migraţie şi Dezvoltare. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.

Vezi mai multe poze de la eveniment aici https://www.facebook.comluni, 19 martie 2018

Conferinţa publică cu genericul “Muncă decentă şi creştere economică”

Conferinţa publică cu genericul “Muncă decentă şi creştere economică”

#Obiectiv8, #MuncaDecentasiCrestereEconomica


Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova invită doritorii la Conferinţa publică dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-urilor) cu genericul: “Muncă decentă şi creştere economică”, cu vernisarea expoziţiei “Muncă echitabilă”.
Obiectivul muncă decentă şi creştere economică din cadrul Agendei 2030 prezintă un interes sporit pentru societate, deoarece este corelat cu Programul de ţară privind munca decentă pentru anii 2016 - 2020, care se axează pe 4 piloni: promovarea locurilor de muncă şi a întreprinderilor, garantarea drepturilor la locurile de muncă, extinderea protecţiei sociale şi promovarea dialogului social.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către şefii de state şi de guverne ai celor 193 de ţări ale Adunării Generale a ONU. Acest document global include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care prevăd eradicarea sărăciei şi a foametei, stabileşte un spectru larg de obiective economice, sociale şi de mediu într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.
Invitaţi:

Elena VÂTCĂRĂU  -  şef al Direcţiei statistica pieţei muncii din cadrul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Ana CIURAC, Vitalie VARZARI – asistenţi în cadrul Programului Migraţie şi Dezvoltare. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.

Alina GORSCHI – specialist principal, Direcţia implementarea politicilor de ocupare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Igor CODREANU  doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Moderator al evenimentului - dna Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
Evenimentul va avea loc la 21 martie, orele 13.00 în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, str.31 august 1989 78-A, etajul II, Sala de Lectură №1 / Centrul de Informare ONU.

joi, 15 martie 2018

Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii

Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii


#Obiectiv8  #MuncaDecentasiCrestereEconomica

Mai mult de o cincime din persoanele tinere angajate sunt supra-educate pentru posturile ocupate, conform studiului „Tinerii pe piața muncii - competențe și aspirații”, elaborat de Observatorul de Competențe axat pe Tineri. Observatorul a fost creat de PNUD Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice.Raportul ”Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii”  elaborat de Observatorul de competențe axat pe tineri, cu suportul PNUD Moldova, reprezintă un tablou al situației actuale a tinerilor pe piața forței de muncă și analizează principalele probleme și constrângeri cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova. Studiul interpretează situația inclusiv prin prisma prognozelor demografice.
Studiul poate fi accesat la http://bit.ly/2FK9PPx

marți, 13 martie 2018

UN Women Moldova lansează campania „Tu știi că poți”

     UN Women Moldova lansează campania „Tu știi că poți”
În luna martie, UN Women își propune să exploreze activismul și succesele femeilor, care au modelat viețile și drepturile femeilor și fetelor din întreaga lume și care, astfel, au „scris” istorie. În acest context, în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, 8 martie, UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) lansează campania „Tu știi că poți”, dedicată femeilor care au reușit să spargă tiparele în domenii noi, tradițional dominate de bărbați.


Așadar, campania „Tu ştii că poţi” vine să încurajeze femeile și fetele din R. Moldova să se afirme ca lidere şi profesioniste deopotrivă cu bărbaţii. Şi asta pentru că încă mai există inegalități în accesul la locurile de muncă plătite și discrepanțe semnificative pe piața muncii între bărbați și femei. Datele oficiale arată că, deși există mai multe fete decât băieți în învățământul secundar și terțiar, aceasta nu se traduce în oportunități egale de angajare. Rata de ocupare a femeilor este de 39%, comparativ cu 43% pentru bărbați, și femeile câștigă în medie cu 14,5% mai puțin decât bărbații, adică cu 11,417 lei anual mai puțin (CPD, 2016). Diferența lunară a câștigurilor salariale este semnificativ mai mare în sectoarele mai bine plătite, cum ar fi finanțe și tehnologiile informaționale.

Sursa: http://md.one.un.org

vineri, 9 martie 2018

Schimbările climatice au un impact mai mare asupra femeilor

Schimbările climatice au un impact mai mare asupra femeilor


Femeile au mai multe șanse ca bărbații să fie afectate de schimbările climatice conform ultimelor studii, relatează BBC 80% dintre persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt femei.

În multe zone ale lumii, în special cele rurale, femeile au rolul de a îngriji familia și de a face rost de hrană, făcându-le mai vulnerabile la dezastre naturale ca inundații și secete.

Inegalitate la nivel global

La nivel global, femeile au mai multe șanse ca bărbații să se confrunte cu sărăcia și au mai puțină putere socioeconomică. În acest context, este mai dificil pentru femei să-și revină după dezastre care afectează locuri de muncă, locuințe și infrastructură.
După dezastre, a fost înregistrată o creștere a frecvenței actelor violente și a agresiunilor sexuale asupra femeilor.
Conform unui studiu care a avut loc pe parcursul a 20 de ani, dezastrele scad speranța de viață a femeilor. Mai multe femei sunt omorâte, sau mor mai tinere. Însă diferența scade în țări unde femeile au putere socioeconomică mai mare.
„Femeile sunt jumătate din lume. Este important să participe în luarea tuturor deciziilor majore.”
Acordul de la Paris a inclus prevederi speciale pentru abilitarea femeilor, recunoscând că sunt afectate disproporționat de schimbările climatice, iar ONU a atras atenția asupra importanței includerii femeilor în luarea deciziilor legate de schimbările climatice. Cu toate acestea, proporția reprezentării feminine locale și globale în organisme care abordează schimbările climatice este de sub 30%.

miercuri, 7 martie 2018

UE declară "război" deșeurilor din plastic

UE declară "război" deșeurilor din plastic

#ConsumsiProductieResponsabila  #Obiectiv12 #Obiectiv13 #ActiuneasupraClimei

UE a declarat "război" pentru deșeurile din plastic prin lansarea primei strategii europene privind materialele plastice. Sperăm că acest lucru marchează începutul sfârșitului pentru poluarea din plastic în Europa.

UE face război împotriva deșeurilor din plastic ca parte a unui plan urgent de curățare a Europei și de a se asigura că fiecare bucată de ambalaj de pe continent este reutilizabilă sau reciclabilă până în 2030.

În urma deciziei Chinei de a interzice importurile de materiale reciclabile străine, Bruxelles a lansat o strategie privind materialele din plastic destinată schimbării mentalității în Europa, comportament potențial dăunător impozitării și modernizării producției și colectării de materiale plastice prin investirea a 350 milioane € în cercetare.

UE dorește să recicleze până în 2030, 55% din totalul materialelor plastice, iar statele membre să reducă utilizarea sacilor per persoană de la 90 pe an, la 40 până în 2026.

Mai mult de 100 de milioane de euro sunt alocate în plus față de cheltuielile curente pentru a cerceta proiecte mai bune, ca durabilitate și reciclabilitate, iar statele membre UE vor fi obligate să "monitorizeze și să reducă gunoiurile marine".

Comisia a declarat că va promova accesul facil la apa de la robinetul de pe străzile Europei pentru a reduce cererea de apă îmbuteliată și va oferi statelor membre îndrumări suplimentare cu privire la modul de îmbunătățire a sortimentului și colectării de către consumatori a materialelor plastice reciclabile.

Executivul UE va propune, de asemenea, o nouă etichetare mai clară pentru ambalajele din material de plastic, astfel încât consumatorii să fie clari în ceea ce privește reciclabilitatea acestora și există planuri de interzicere a adăugării microplastelor la produsele cosmetice și de îngrijire personală, o mișcare deja luată de guvernul britanic.

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, dar mai puțin de 30% sunt colectate pentru reciclare. În întreaga lume, materialele plastice reprezintă 85% din gunoiul de plajă.

luni, 5 martie 2018

Republica Moldova și Obiectivelor Globale în anul 2017

Republica Moldova și Obiectivelor Globale în anul 2017

Moldova ocupă locul 34 din 157 de țări monitorizate după nivelul de realizare a Obiectivelor Globale în anul 2017, cu un scor total de 74.2%. Pe primul loc se află Suedia, cu un scor de 85.6%.
Raportul integral și analiza pe țări poate fi consultat aici http://www.sdgindex.org

Ediția din 2017 a Indicelui Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și a tablourilor de bord care au fost dezvoltate în comun de către Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă (SDSN). Această ediție a anului cuprinde valori revizuite și suplimentare pentru ODD-urile care aduc totalul la 99 de indicatori. De asemenea, se introduce mai multe îmbunătățiri ale metodologiei și extinderea domeniului de acoperire de la 149 la 157 din cele 193 de state membre ale ONU. 
vineri, 2 martie 2018

Republica Moldova, 26 de ani de la aderarea la ONU

Republica Moldova, 26 de ani de la aderarea la ONU


La data de 2 martie 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia A/RES/46/223 prin care Republica Moldova a fost admisă în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această decizie, pe lîngă atribuirea calităţii de membru ţării noastre, a avut semnificaţia recunoaşterii pe plan internaţional a independenţei Republicii Moldova.

De-a lungul celor 26 de ani de la aderare, Republica Moldova a contribuit activ la activitatea organelor principale şi a instituţiilor specializate din sistemul ONU. În calitate de membru ales al unor importante organe elective ale ONU, precum Consiliul Economic şi Social, Consiliile Executive ale PNUD/UNFPA/UNOPS/UNICEF, Consiliul Drepturilor Omului, etc., ţara noastră a participat plenar la eforturile multilaterale orientate spre rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar şi promovarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Sursa: https://telegraph.md


joi, 1 martie 2018

Atelier de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU de la Chișinău

Atelier de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU de la Chișinău


Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)  împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu susținerea Federației Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci (IFLA) prin Programului Internațional de Advocacy (IAP) invită bibliotecarii din cele două țări să participe la un atelier unic: Promovarea rolul bibliotecilor în implementarea agendei ONU 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă stabilite de ea.


În perioada 29-30 martie 2018 cele două asociații vor găzdui în Chișinău un atelier de două zile privind modul în care activitatea bibliotecilor susține Agenda 2030 de dezvoltare durabilă. Atelierul este organizat în parteneriat cu (IFLA) prin Programului Internațional de Advocacy (IAP).  La acest atelier vor lua parte 10 bibliotecari din România şi 10 din Republica Moldova, bibliotecari care au susținut până acum sesiuni de training sau informare pentru colegii lor și sunt interesați de activitatea de advocacy în cadrul profesiei.
Invitata specială a acestui workshop este Vesna Vuksan, bibliotecară din Serbia, participantă în cadrul programului de leadership IFLA și coordonator al Grupului IFLA pentru bibliotecari noi (NPSIG). Vesna Vuksan a participat împreună cu reprezentanții ONU la New York la întâlnirea Viziunea Globală a IFLA .
În cadrul atelierului, accentul principal se va pune pe discutarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU în relație cu activitatea bibliotecilor în vederea dezvoltării de strategii pentru implementarea și promovarea bibliotecilor și a muncii bibliotecarilor la nivel național.

duminică, 25 februarie 2018

Ziua Uşilor Deschise la ONU Moldova - 1 martie 2018

Ziua Uşilor Deschise la ONU Moldova - 1 martie 2018


Cu ocazia a aniversării a 26-a a aderării Republicii Moldova la ONU, reprezentanţa din Moldova organizează pe 1 martie 2018 Ziua Uşilor Deschise. 

Evenimentul este deschis tuturor, scopul înregistrării fiind doar de a asigura confortul vizitatorilor, sala de conferinţe ONU având capacitate limitată. Vor fi 4 sesiuni de vizitatori, în funcţie de domenii de interes. Comunicarea va avea loc în română, rusă şi engleză, traducerea engleză-română fiind asigurată. În total, 100 de persoane vor putea vizita Casa ONU, după principiul primul înregistrat, primul acceptat.

Festivalul Global de Acțiune pentru Dezvoltare Durabilă

Festivalul Global de Acțiune pentru Dezvoltare Durabilă


Finaliștii primelor acțiuni ale Organizației Națiunilor Unite pentru ODD-uri au fost deja  anunțați, ca recunoaștere a celor mai importante eforturi de a inspira acțiunile privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG). Pentru o listă completă a finaliștilor accesați www.sdgactionawards.org

Organizat de Campania de acțiune Obiective de Dezvoltare Durabila a Organizației Națiunilor Unite, premiile recunosc inițiativele în șapte categorii: mobilizator, incluser, comunicator, vizualizator, inovator, povestitor și conector. Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia de decernare a acțiunilor ODD pe 21 martie în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Global de Acțiune pentru Dezvoltare Durabilă.

Festivalul este Adunarea Anuală a lumii pentru a cataliza acțiunea pentru ODD-uri și se desfășoară în Bonn, Germania, în perioada 21-23 martie 2018.

Premiile recunosc nevoia de a învăța de la factorii de decizie de pe tot globul și să celebreze cele mai importante realizări inovatoare care contribuie la mișcarea de dezvoltare durabilă la nivel mondial.

Prima ediție a Premiilor de acțiune ODD pentru ONU a primit peste 740 de nominalizări din 7 continente și 125 de țări, de la Zambia până la Fiji, de la Benin la Norvegia. Membrii diferitelor sectoare ale societății au concurat, incluzând inițiative ale societății civile și inițiative locale, proiecte din sectorul public și guvern municipal, precum și angajamentele din sectorul privat. Finalistii sunt revizuiti cu atentie de 12 personalitati proeminente din cadrul comunitatii globale ODD.

http://globalfestivalofaction.org/

sâmbătă, 24 februarie 2018

"Youth 4 - Obiectivele globale"

 "Youth 4  - Obiectivele globale"        "Youth 4 -  Obiectivele globale" sunt o inițiativă AIESEC prin care echipa își propune să mobilizeze tinerii pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Inițiativa lor are ca scop educarea tinerilor în legătură cu ODD-urile și oferirea de oportunități practice de voluntariat pentru a-și elibera potențialul, în timp ce este un cetățean activ al lumii. Ei consideră că tinerii trebuie să fie parteneri puternici în realizarea ODD-urilor.

         Proiectul se concentrează pe dezvoltarea abilităților lor de lider și oferind o platformă pentru a acționa în legătură cu problemele cu care sunt pasionați. AIESEC a construit o rețea puternică de tineri pasionați de schimbările pozitive și a mobilizat 74.000 de voluntari internaționali pentru a lucra în proiecte de dezvoltare timp de 6-8 săptămâni. De la crearea inițiativei în 2015, a ajuns la peste 6 milioane de tineri pentru a le educa despre ODD-uri și a angajat 90 000 de tineri lideri în Forumurile Youthspeak pentru a discuta unele dintre cele mai presante probleme din realitatea locală.

"Youth 4 Obiectivele globale" urmăresc să devină o umbrelă pentru toată acțiunea tinerilor în favoarea ODD-urilor. Ambiția lor este să poată implica cât mai mulți tineri în această mișcare. AIESEC colaborează în mod activ cu diferiți parteneri pentru a se lărgi. Pentru 2018, echipa intenționează să ajungă la 10 milioane de tineri prin intermediul campaniilor lor digitale, 100.000 de persoane prin forumurile YouthSpeak și prin activitățile cele mai mari lecții din lume. Cel mai important, ei își mențin accentul pe asigurarea faptului că tinerii vor lua măsuri pentru a afecta ODD-urile prin facilitarea a 50 000 de experiențe de voluntariat în acest an.

AIESEC și-a aliniat programele cu ODD-urile în 2015. În 2018, scopul este de a derula programe pilot, axate pe bunăstare și bunăstare, educație de calitate, egalitate între sexe, muncă decentă și creștere economică și consum responsabil.

http://sdgactioncampaign.org

joi, 22 februarie 2018

Oportunităţi de finanţare a proiectelor privind schimbările climatice

Oportunităţi de finanţare a proiectelor privind schimbările climatice

#Obiectiv 13 #ActiuneaAsupraClimei

"Momentum for Change" vrea să prezinte soluții de transformare privind schimbările climatice. Dacă conduceți un proiect bazat pe rezultate, care se adresează cu succes schimbărilor climatice, vrem să auzim de la dvs.! Aplicați aici cu proiectul dvs.!  Trimiteți-vă activitatea!

Cererile sunt acceptate între 22 februarie și 30 aprilie 2018. Secretariatul Organizației Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice, în parteneriat cu Momentum for Change luminează cele mai inovatoare, scalabile și replicabile exemple despre ceea ce fac oamenii din întreaga lume pentru a aborda schimbările climatice.

Cine poate aplica?

Organizații, comunități, orașe, întreprinderi, guverne și alte organizații care iau măsuri concrete privind schimbările climatice pot aplica pentru ca proiectele lor să fie recunoscute ca activitate a farurilor din 2018.

De ce ar trebui să aplicați?

Dacă proiectul dvs. va fi selectat ca o activitate câștigătoare, veți beneficia de o gamă largă de beneficii, inclusiv participarea deplină la Conferința ONU privind Schimbările Climatice din 2018 din Katowice, Polonia; accesul la factorii de decizie și potențiali finanțatori în timpul conferinței; recunoașterea publică de către secretariatul ONU pentru schimbările climatice; sprijin pentru relații publice și formare în domeniul mass-media; materiale de marketing, inclusiv videoclipuri promoționale, o pagină dedicată despre proiectul dvs. pe site-ul nostru și o fotografie profesională.

Aflați mai multe la linkul următor https://momentum.unfccc.int/

luni, 19 februarie 2018

Ghidul Obiectivelor de Deyvoltare Durabila pentru angajatul responsabil

Ghidul Obiectivelor de Dezvoltare Durabila pentru angajatul responsabil 

Ghidul angajatului responsabil ne pune la dispozitie citeva sfaturi şi lucruri pe care le puteți întreprinde privind angajarea si implicarea activa in realizarea si promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt obiective importante, care schimbă lumea și care vor necesita cooperare între guverne, organizații internaționale și lideri mondiali. Se pare imposibil ca o persoana obișnuită să se implice şi să poată avea un impact pozitiv? Ar trebui să renunți?
  • Nu! Schimbarea începe cu tine. Fiecare om de pe întreg globul pămîntesc - chiar și cel mai indiferent, cel mai leneş dintre noi - face parte din soluție. Din fericire, există câteva lucruri foarte ușoare pe care le putem adopta în rutinele noastre, care, dacă noi toți o vom face, vor face o mare diferență.
Aruncați o privire asupra ghidului la doar câteva dintre unele lucruri pe care le puteți face pentru a rezulta un impact!

Lucruri pe care le poți face de pe canapea 
  • Vorbeste! Adresați-vă autorităților locale și naționale să se angajeze în inițiative care nu dăunează oamenilor sau planetei. De asemenea, vă puteți exprima sprijinul pentru Acordul de la Paris și cereți țării dvs. să o ratifice sau să o semneze dacă nu a făcut-o încă.
  • Nu imprimați. Vedeți ceva online pe care trebuie să-l amintiți? Înregistrați-o într-un notebook sau mai bine, dar o notă digitală post-it și rezervați hârtia.
  • Stinge luminile. Ecranul televizorului sau al computerului oferă o strălucire confortabilă, astfel încât să opriți alte lumini dacă nu aveți nevoie de ele.
  • Faceți un pic de cercetare online și cumpărați numai de la companii despre care știți că au practici durabile și nu dăunează mediului înconjurător.
Lucruri pe care le poți face acasă
  • Usucă la aer liber. Lăsați părul și hainele să se usuce în mod natural, în loc să rulați o mașină. Dacă vă spălați hainele, asigurați-vă că încărcătura este plină.
  • Luați dușuri scurte. Cădițele necesită mai multă apă decât un duș de 5-10 minute.
  • Mananca mai putin carne, pasari de curte si peste. Mai multe resurse sunt folosite pentru a furniza carne decât plantele
  • Înghețați produsele proaspete și resturile dacă nu aveți șansa de a le mânca înainte de a se strica.  Reciclarea hârtiei, a plasticului, a sticlei și a aluminiului face ca depozitele de deșeuri să crească. Cumpărați produse ambalate minim.

vineri, 16 februarie 2018

Studiu: impactul omului asupra mediului crește odată cu îmbunătățirea calității vieții

Studiu: impactul omului asupra mediului crește odată cu îmbunătățirea calității vieții

         
          Cu cât o țară oferă condiții de trai mai bune locuitorilor, cu atât are un impact mai mare asupra mediului, conform unui nou studiu care pune în perspectivă costurile ascunse ale unei vieți mai bune în contextul economic și social actual.
         Oamenii de știință de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, au analizat 150 țări din punct de vedere al impactului asupra mediului și al condițiilor de trai. Au folosit 11 indicatori sociali (cum ar fi accesul la apă curentă și electricitate, sănătate, alimentație) și 9 limite planetare (de exemplu schimbările climatice, acidificarea oceanelor, pierderea biodiversității).
         Rezultatele studiului arată că nicio țară din lume nu întrunește toate condițiile pentru a oferi un trai bun fără să dăuneze mediului. Majoritatea țărilor analizate folosesc resurse la niveluri care depășesc limitele planetare.
         Cercetătorii au făcut disponibil publicului un website unde cei interesați pot vizualiza și compara date despre cele 150 țări analizate, sau pot explora diferite scenarii cu ajutorul unui instrument care calculează folosirea resurselor în funcție de factorii sociali.

duminică, 11 februarie 2018

Bibliotecile și ONU în anul 2018

Bibliotecile și ONU în anul 2018


Anul 2017 a fost un an important pentru biblioteci și ONU. La nivel global, comunități de bibliotecari din 75 de țări s-au angajat să sensibilizeze factorii de decizie si opinia publica privind dezvoltarea durabilă și să se implice în planurile naționale de a le furniza. La nivel internațional, IFLA a lansat primul raport privind dezvoltarea și accesul la informații, un parteneriat cu Grupul de tehnologie și schimbare socială de la Universitatea din Washington.

Deci, ce se întâmplă în anul 2018? Acest blog  http://blogs.ifla.org/lpa/2018/02/07/libraries-and-the-un-in-2018/ oferă o privire asupra a ceea ce se întâmplă la nivel regional și global până în prezent până la sfârșitul anului. Urmăriți paginile programului Programul de Dezvoltare a Bibliotecii pentru a afla mai multe despre viitorul Program Internațional de Advocacy!

Forumul politic la nivel înalt 2018.

Punctul forte va fi Forumul politic la nivel înalt din iulie, în cadrul căruia guvernele naționale se reunesc pentru a discuta progresele realizate în direcția obiectivelor de dezvoltare durabilă. La fel ca anul trecut, câteva ODD-uri au fost alese pentru o atenție deosebită. Acest lucru permite o dezbatere mai aprofundată a acestor obiective specifice, fără a uita interconexiunile cu alte părți ale Agendei 2030.

Privind înainte

O problemă-cheie în 2018 va fi pregătirea pentru anul 2019. Aceasta este specială, deoarece este anul în care vor fi revizuite obiectivele de dezvoltare durabilă în ansamblu. Obiectivele se pot schimba. În consecință, indicatorii, de asemenea, ca parte a unui proces paralel care urmează a fi încheiat în 2020. Având în vedere că atât accesul la informații este inclus în SDG, trebuie să ne asigurăm că acesta rămâne, alături de alte obiective care reflectă activitatea biblioteci.


2019 va fi, de asemenea, anul în care vor fi focalizate trei SDG-uri importante pentru biblioteci - accesul la informații (ODD16), educația (ODD4) și ocuparea forței de muncă (ODD8). IFLA își va concentra eforturile pentru a ne asigura că profităm din plin de această șansă pentru a permite tuturor să știe cât de esențiale și inovatoare sunt instituțiile noastre.

joi, 8 februarie 2018

UE aprobă legislația pentru reducerea emisiilor de CO2 și pentru finanțarea inovației

UE aprobă legislația pentru reducerea emisiilor de CO2 și pentru finanțarea inovației


Parlamentul European a adoptat o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie în Uniunea Europeană, precum și pentru finanțarea proiectelor de energie regenerabilă și a tehnologiilor verzi.

Legislația prevede reducerea certificatelor disponibile pentru emisiile de CO2 și oferă două noi fonduri care sprijină inovația și tranziția către reducerea emisiilor de carbon, un pas înainte în reglementarea angajamentelor din Acordul de la Paris.

UE va oferi fonduri pentru inovații în domeniul energiei regenerabile
Noua lege va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate pe ”piața de carbon” din sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS), care acoperă aproximativ 40% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.
De asemenea, vor intra în vigoare două fonduri pentru modernizări și inovații. Fondul de modernizare va ajuta la actualizarea sistemelor energetice din statele membre UE cu venituri mici și nu va putea fi folosit pentru proiecte implicând cărbune, cu excepția încălzirii centrale în cele mai sărace state membre.
Fondul pentru inovații va oferi sprijin financiar pentru energiile regenerabile, captura și înmagazinarea carbonului și proiectele de inovație în domeniul energiei cu emisii reduse de carbon. Dimensiunea fondurilor va fi stabilită în 2021.

marți, 30 ianuarie 2018

Atlasului Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă

Atlasul Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă publicat de Banca Mondială

#Obiectiv1 #FaraSaracie
 #Obiectiv2 #ZeroFoame 

   
       Atingerea obiectivelor și depășirea provocărilor cu care se confruntă obiectivele dezvoltării durabile necesită o concentrare mai mare asupra unei finanțări mai bune, a unor date mai bune și a unor metode mai bune de livrare, care să colaboreze cu partenerii, mentionează Mahmoud Mohieldin, vicepreşedinte senior al grupului Băncii Mondiale 
      Între 1990 și 2013, aproape un miliard de persoane au ”scăpat” de sărăcie extremă. Subnutriția a fost redusă la jumătate din 1990, în ciuda creșterii risipei alimentelor. Accesul la apă s-a extins, dar progresul în domeniul salubrității a fost mai lent. Pentru prea mulți oameni, accesul la asistență medicală și educație depinde în continuare de mijloace financiare personale. Iar inegalitățile, în special de gen, continuă să persiste. 
       Până în prezent costul creșterii a fost ridicat. Degradarea cumulată a ecosistemelor oceanice și terestre este considerabilă. Dar există semne pline de speranță: în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră se situează la niveluri record, tot așa este și capacitatea de energie regenerabilă.
       Această expertiză se reflectă în acest Atlas al ODD, care prezintă un ghid vizual și angajat pentru provocările ODD-urilor, pentru a ajuta factorii politici, managerii și publicul să le înțeleagă mai bine. Atlasul ajută la cuantificarea progresului, evidențierea unor aspecte-cheie și identificarea lacunelor care rămân încă.
       Atlasul se bazează pe Indicatorii de dezvoltare mondială, o bază de date cu peste 1.400 de indicatori pentru mai mult de 220 de economii, multe dintre ele revenind mai mult de 50 de ani. Și se leagă de activitatea agențiilor statistice naționale și internaționale din întreaga lume.
        Acestea sunt câteva din concluziile Atlasului Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă, publicat de Banca Mondială. Mai multe detalii și statistici, aici:
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/


luni, 29 ianuarie 2018

Moldova 2030 - o țară în care vrei să trăiești!

Moldova 2030 - o țară în care vrei să trăiești! 


Moldova și-a asumat angajamentul ca până în 2030 să implementeze cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru a asigura cetățenilor o viață decentă. Dar pentru asta fiecare dintre noi trebuie să se implice. 


Fii responsabil și contribuie la îndeplinirea Agendei 2030 pentru ca Moldova să fie o țară în care să vrei să trăiești!Sursa: UN Moldova

duminică, 28 ianuarie 2018

Republica Moldova trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

Republica Moldova trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

#Mediu #Obiectiv13 #ActiuneAsupraClimei

  La 24 ianuarie 2018, guvernul a aprobat lista completă a deşeurilor, în contextul transpunerii în legislaţia naţională a actelor normative ale Uniunii Europene la capitolul „Mediu” şi gestionarea deşeurilor.

Documentul reprezintă un clasificator în categorii şi subcategorii al deşeurilor, inclusiv cele periculoase, conform unor coduri stabilite în UE, ceea ce va permite reciclarea ulterioară mai eficientă a deşeurilor.

Noul cadru normativ regulatoriu va facilita activitatea întreprinzătorilor, în particular a producătorilor iniţiali şi a deţinătorilor de deşeuri, a unităţilor şi întreprinderilor care reciclează deşeurile, prin evidenţa calitativă şi cantitativă a acestora, precum şi raportarea datelor conform legislaţiei. Astfel, va fi implementat un sistem integrat de management al deşeurilor, fapt ce va avea un impact benefic asupra mediului și al sănătăţii populaţiei.

Sursa: http://www.gov.md
Sursa foto: caleaeuropeana.ro

miercuri, 3 ianuarie 2018

Bibliotecile și drepturile culturale ale femeilor

Bibliotecile și drepturile culturale ale femeilor

#Obiectiv 5, #EgalitatedeGen

Bibliotecile joacă un rol activ în sprijinirea drepturilor culturale ale femeilor. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului// Photo source:www.thenutgraph.com
Drepturile culturale au fost recunoscute ca un pilon al drepturilor omului. Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, fiecare ar trebui să poată participa la viața culturală a comunității. Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale din 1966 spune, că guvernele ar trebui să acționeze pentru a promova conservarea, dezvoltarea și diseminarea culturii.marți, 2 ianuarie 2018

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă


Parteneriatele pentru ODD reprezintă o platformă a parteneriatelor globale de implicare voluntară şi multi-stakeholder, implicarea globală a tuturor părților interesate în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Parteneriatul pentru ODD este deschis tuturor părților interesate, inclusiv statelor membre, societății civile, autorităților locale, sectorului privat, mediului academic şi altor state, să înregistreze un angajament voluntar sau un parteneriat multipartit a Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). 

Gestionat de Divizia pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale al Organizației Națiunilor Unite (DSD / DESA), este destinat să ofere spațiu pentru schimbul de cunoştințe şi expertiză între diferiți actori implicați în mai multe părți interesate, oferind actualizări periodice privind progresele înregistrate.

Înregistrați o nouă inițiativă
Toate părțile interesate sunt încurajate să se înregistreze la ODD-uri în platformă la: Register
După prezentare, inițiativa va fi revizuită pentru exactitate și va fi publicată în registru:
La înregistrare, trebuie să rețineți:
Fiți cât mai descriptiv posibil. Inițiativa trebuie să fie SMART - specifică, măsurabilă, realizabilă, bazată pe resurse, cu rezultate în timp. Nu înregistrați propuneri. Numai inițiative concrete sunt acceptate.

Raportul anual privind parteneriatul ODD-urilor
În fiecare an, Divizia pentru Dezvoltare Durabilă a unui DESA produce o publicație anuală privind ODD-urile. Publicația rezumă tendințele parteneriatului și evidențiază parteneriatele transformative.

Înregistrările noi și progresele înregistrate oferă baza pentru pregătirea raportului.

Vedeţi mai jos raportul pentru anul 2017 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17193OCVC_in_depth_analysis.pdf