joi, 20 iulie 2017

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă Organizația Națiunilor Unite în Moldova invită doritorii să trimită propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă în sprijinul dezvoltării cadrului național de planificare strategică pe termen lung până în 2030.

Termen limita: 24 iulie 2017


http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1557/

luni, 10 iulie 2017

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova


             În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces. 
             Sarcina a constat în identificarea obiectivelor relevante și prioritare pentru Republica Moldova, precum și adaptarea obiectivelor pentru a satisface specificul național (fără a afecta natura și spiritul țintelor ODD). Este important faptul că procesul a fost foarte transparent: toți factorii de decizie interesați, partenerii de dezvoltare, reprezentanții sectorul privat și organizațiilor societății civile, precum și liderii civici au fost invitați la consultări.

Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova. Vezi raportul la urmatorul link: joi, 6 iulie 2017

Organizația Națiunilor Unite vrea să audă de la tine!!!Fiecare din noi poate contribui la dezvoltarea ODD-urilor. Fă-ţi auzită vocea şi completează următorul chestionar:  https://myworld2030.org/

#ODD-uri, #ObiectivedeDezvoltareDurabila

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030


Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a angajat să o pună în aplicare, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York în septembrie 2015.

În Republica Moldova, Cancelaria de Stat, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, a desfășurat consultări, la care au participat peste 200 de persoane și a analizat peste 60 de avize. Rezultatele acestui proces au fost prezentate pe 4 iulie 2017.

Lilia Palii, secretar general al Guvernului, a reiterat gratitudine Organizației Națiunilor Unite pentru suportul acordat în procesul de naționalizare a ODD-urilor și angajamentele de a susține efortul Guvernului în elaborarea noului cadru de planificare strategică Moldova 2030: “Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme și așteptările societății. Este important să analizăm rezultatele obținute în implementarea acesteia, să ne ajustăm prioritățile și țintele la nivel național, inclusiv luând ca referință și obiectivele de dezvoltare asumate la nivel internațional”.
Astfel, în urma consultărilor cu actorii relevanţi, au fost formulate recomandări practice cu privire la integrarea a 106 ținte ale Agendei 2030 în documentele de politici la nivel național. În continuare, autoritățile urmează să ajusteze strategiile sectoriale și programele bugetare în vederea implementării angajamentelor asumate.
Raportul constată că agenda națională de politici este aliniată doar parțial la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), iar o treime din ținte nu sunt reflectate în niciun fel în documentele naționale de politici. Doar 11% din țintele globale sunt aliniate cu documentele naționale de politici și, prin urmare, nu necesită ajustări pentru a fi preluate.
În același timp, majoritatea țintelor (57%), sunt aliniate doar parțial la documentele de politici ale Republicii Moldova – se regăsesc doar unele componente ale acestor ținte și, prin urmare, strategiile naționale relevante necesită să fie ajustate pentru a reflecta mai bine spiritul și detaliile țintelor ODD.
Cele mai multe ținte aliniate fac parte din sectorul „mediu”, iar cele mai multe ținte nealiniate – din sectorul „guvernanță și drepturile omului”.
Succesul punerii în practică a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă depinde de fiabilitatea cadrului de planificare strategică. Este nevoie de o viziune națională pe termen lung cu privire la documentul care va include ţintele prioritare ale Agendei 2030 globale naționalizate, adică Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”.
Strategia „Moldova 2030” urmează a fi elaborată de Cancelaria de Stat până în decembrie 2017, cu sprijinul ONU Moldova și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

luni, 3 iulie 2017

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL), din acest moment este disponibilă pentru a fi accesată liber. Rezultat al unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva, platforma folosește tehnologii inovative cu sursă deschisă pentru a oferi acces la materialele în format digital produse de ONU. Conținuturi vor fi adăugate în mod continuu iar sistemul va fi îmbunătățit permanent.Ce se poate găsi în UNDL?
- documente ONU și publicații cu acces deschis
- date privind exprimarea voturilor, hărți și discursuri
- conținut în mai mult de șase limbi.

Vezi biblioteca digitală a ONU la link-ul https://digitallibrary.un.org/?ln=en

duminică, 4 iunie 2017

Ziua mondială a mediului

Ziua Mondială a Mediului

           Ziua Mondială a Mediului (World Environment Day) este sărbătorită, în fiecare an, pe data de 5 iunie. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, care s-a desfășurat în perioada 3-14 iunie și a reunit reprezentanți din 113 țări.În decembrie 2015, în cadrul conferinței ONU privind clima care a avut loc la Paris, un număr de 195 de țări s-au angajat să limiteze încălzirea globală la cel mult două grade Celsius în raport cu perioada preindustrială, acesta fiind considerat un acord istoric. Astfel, la 12 decembrie 2015, după doi ani de negocieri, cele 195 de state au adoptat acest document care are 29 de articole și este considerat "un moment istoric de cotitură" în lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva încălzirii globale. Printre altele, acordul subliniază necesitatea dezvoltării economice durabile cu nivel scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră, ''în așa fel încât să nu se pună în pericol producția de alimente''. Parlamentul a ratificat la 4 mai curent Acordul de la Paris privind schimbările climaterice semnat la 12 decembrie 2015, relatează MOLDPRES. 

Potrivit documentului, Republica Moldova va contribui la reducerea, către anul 2030, a emisiilor totale naționale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 67%, comparativ cu nivelul anului 1990. Acţiunile vor veni în susținerea eforturilor internaționale privind limitarea creșterii temperaturii medii globale. Conform documentului, devenind parte la Acord, R. Moldova va avea acces la fondurile oferite de către mecanismele financiare internaţionale.

#OBIECTIV13, #ActiuneAsupraClimei


marți, 30 mai 2017

Concluzii pe marginea Conferinței publice din 29 mai 2017

Concluzii pe marginea Conferinței publice din 29 mai 2017

Pe data de 29 mai, curent, la Centrul de Informare ONU al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova s-a desfășurat Conferința publică cu genericul: "Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”, cu vernisarea expoziţiei “Energie sustenabilă”.


 Acţiunea a venit în sprijinul Agendei 2030, de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă), de promovare a energiei regenerabile și eficienței energetice. Conferinţa și-a propus să crească nivelul de conștientizare și de înţelegere a modului în care se poate îmbunătăţi eficiența energetică.

De această dată, a fost supus atenţiei dvs. ODD-urile cu nr. 7, şi 12, privind “Energia accesibilă şi curată” prin “Consum şi Producţie responsabile” pentru a promova iniţiative privind consumul responsabil de energie şi a merge înainte către regenerabile, pentru o energie curată, sigură şi eficientă. 

Cu un cuvânt de salut s-a adresat dna Elena Pintilei, director general BNRM.  Despre "Importanta surselor de energie regenerabila si necesitatea promovarii lor in Republica Moldova", a vorbit dl. Valentin ARION, dr. hab., prof. universitar, Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei."Viitorul aparține energiei regenerabile” - a exclamat Alexandru COVALENCOautor al proiectului “Sistemului Energetic Performant în Construcţii”, director al Companiei de Construcţii Interactiv, EcoMoldova. 

În susținerea acestei afirmații s-au expus și: Victor COTRUŢA  -  manager de proiect “Energie şi Biomasă”, PNUD MOLDOVA. Oleg LOMOV - specialist principal în cadrul serviciului de Monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență Energetică. Ion RUDEI -  șef serviciu "Achiziții de Energie", gasNatural Fenosa.


La încheierea conferintei, dna director general E. Pintilei a mulțumit invitaților, partenerilor instituționali, precum și tuturor celor care prin implicarea lor directă sau indirectă au contribuit la buna desfășurare și la reușita inițiativei dedicată ODD-urilor.


Prezentarile speakerilor pot fi accesate la urmatorul link: 
Victor,  COTRUŢA - Proiectul Energie şi Biomasă


Conferinta publică a fost înregistrată și poate fi privită în reluare la link-urile de mai jos:


miercuri, 24 mai 2017

Conferinţa publică cu genericul “Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”

Conferinţa publică cu genericul “Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”
           Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la conferința publică dedicată eficienţei energetice cu genericul: “Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”, cu vernisarea expoziţiei “Energie sustenabilă”.


Conferinţa îşi propune să crească nivelul de conștientizare și de înţelegere a modului în care se poate îmbunătăţi eficiența energetică. Acţiunea vine în sprijinul Agendei  2030, de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă).
De această dată, supunem atenţiei dvs. ODD-urile cu nr. 7, 12, privind “Energia accesibilă şi curată” prin “Consum şi Producţie responsabile” pentru a promova iniţiative privind consumul responsabil de energie şi a merge înainte către regenerabile, pentru o energie curată, sigură şi eficientă. Pentru aceasta ne propunem să informăm persoanele interesate și consumatorii finali cu privire la beneficiile reale şi tangibile ale reducerii consumului de energie.


  Evenimentul  va avea loc la 29 mai, orele12.00 în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, str.31 august 1989 78-A, etajul II, Sala de Lectură №1.
        
Vor participa:
Valentin, ARION  -  dr. hab., prof. universitar, Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Oleg, LOMOV - specialist principal în cadrul Serviciului de monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență Energetică.

Victor,  COTRUŢA  -  manager de proiect “Energie şi Biomasă”, PNUD MOLDOVA. Proiectul Energie şi Biomasă este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Alexandru, COVALENCO autor al proiectului “Sistemului Energetic Performant în Construcţii”, director al Companiei de Construcţii Interactiv, EcoMoldova.


Ion, RUDEI - Funcționarea centralelor electrice care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, Șef Serviciu Achiziții de Energie, gasNatural Fenosa.
duminică, 21 mai 2017

POVESTEA APEI IMBUTELIATE: PROBLEMELE POT FI TRANSFORMATE IN SOLUTII

POVESTEA APEI IMBUTELIATE: PROBLEMELE POT FI TRANSFORMATE IN SOLUTII

Apa îmbuteliată nu doar consumă resurse în procesele de îmbuteliere și distribuție, dar și produce foarte multe deșeuri degradabile în sute de ani, care otrăvesc mediul și, în final, pe noi, consumatorii.
Cei de la apafaraplastic.ro au realizat un studiu despre impactul Consumului Apei de la robinet vs. Consumul apei „din plastic”. Vezi link-ul de mai jos:


Urmărește filmulețul și vei vedea ce înseamnă, de fapt, sticla de apă pe care o cumperi în fiecare zi:


video

sâmbătă, 20 mai 2017

Milioane de bucăți de plastic, descoperite pe o insulă nelocuită din Oceanul PacificInsula Henderson, care face parte din Insulele Pitcairn din Oceanul Pacificului, este un teritoriu britanic și este nelocuită. Potrivit cercetătorilor din cadrul Universității din Tasmania, insula este vizitată o dată sau de două ori la fiecare 10 ani în timpul expedițiilor.
Totuși, chiar dacă este nelocuită și localizată la mai mult de 5.000 de km de cea mai apropiată zonă populată, curenții oceanului aduc gunoaiele din întreaga lume. Cercetătorii spun că poziționarea insulei este motivul pentru care gunoiul a ajuns pe plaja insulei.
Un video cu plasticul găsit pe insulă, realizat de oamenii de știință, poate fi vizionat mai jos:
video

joi, 18 mai 2017

Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite au semnat un nou program de cooperare pentru anii 2018-2022

Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite au semnat un nou program de cooperare pentru anii 2018-2022


Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite au semnat la 16 mai curent, programul de asistență pentru dezvoltare pentru anii 2018-2022 în valoare de 155,5 milioane de dolari. Noul program de cooperare "Republica Moldova - ONU Cadrul de asistență pentru dezvoltare durabilă 2018-2022", este ghidat de prioritățile naționale pentru dezvoltare, de Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă asociate cu ea. Programul va ajuta Republica Moldova să depășească provocările dezvoltării în patru domenii prioritare:

     1. Guvernare, drepturile omului si egalitate de gen
     2.  Crestere economica durabila, incluziva si echitabila
     3.  Durabilitate si reziliență a mediului înconjurător
     4.  Dezvoltare socială incluzivă și echitabilă
Vezi mai multe detalii pe: http://md.one.un.org 

duminică, 14 mai 2017

Ziua Internațională a Familiei

Ziua Internațională a Familiei

Sărbătorită pe întreaga planetă, începând cu anul 1995, cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei, în condiţiile în care oamenii au început să se îndepărteze de instituţia numită „familie”.

Ziua de 15 mai a fost declarată "Ziua Internațională a Familiilor" prin rezoluția adoptată la 20 septembrie 1993 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate.
Tema din 2017, "Familiile, viața sănătoasă și viitorul durabil", coincide cu obiectivul numărul 3 al Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă referitor la asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate vârstele.
Cu prilejul celebrăii la 15 mai a Zilei Internaționale a Familiei, Centrul de Informare ONU din cadrul BNRM vă invită la expoziția dedicată Zilei Internaționale a Familiei, care este vernisată în spațiul expozițional al CENTRULUI DE INFORMARE ONU, BNRM.

                          

marți, 9 mai 2017

Energie regenerabilă

Energie regenerabilă în Republica Moldova

Conform Biroului Național de Statistică, 0,7%, adică 6.6 mii din gospodării din Republica Moldova au instalații de producere a combustibilului / energiei regenerabile.

Fiti cu ochii pe noi, pregatim o conferinta publica dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabila. În curînd venim cu detalii.

luni, 8 mai 2017

Săptămâna Mondială a ONU a Siguranței Rutiere în Republica Moldova

Săptămâna Mondială a ONU a Siguranței Rutiere în Republica Moldova
De astăzi, 8 mai 2017 începe Săptămâna Mondială a ONU a Siguranței Rutiere în Republica Moldova, cu mesajul Salvați vieți - #ReducețiViteza

"Siguranța și securitatea oamenilor este o prioritate a mandatului ONU. Cu avansarea Agendei 2030 și ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, noi depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că oamenii trăiesc o viață sigură și prosperă. Unul din obiective, obiectivul nr. 3, are o agendă ambițioasă de a reduce numărul deceselor și vătămărilor cauzate de accidentele rutiere cu 50% până în 2030.
De aceea, pentru noi toți, este foarte important să ne unim forțele și resursele și să ne asigurăm că vom schimba comportamentul oamenilor și vom reduce în mod semnificativ numărul de persoane rănite sau decedate ca urmare a accidentelor rutiere", a afirmat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

Vezi detalii pe: md.one.un.org

sâmbătă, 6 mai 2017

Legislativul a ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climaterice

Legislativul a ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climaterice
Parlamentul a ratificat la 4 mai curent Acordul de la Paris privind schimbările climaterice semnat la 12 decembrie 2015, relatează MOLDPRES.

Documentul a fost examinat în două lecturi şi aprobat cu votul a 80 de deputaţi. Acesta are drept scop consolidarea reacției globale la amenințarea pe care o reprezintă schimbările climatice, în contextul dezvoltării durabile și eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin limitarea creșterii temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale.

Potrivit documentului, Republica Moldova va contribui la reducerea, către anul 2030, a emisiilor totale naționale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 67%, comparativ cu nivelul anului 1990. Acţiunile vor veni în susținerea eforturilor internaționale privind limitarea creșterii temperaturii medii globale. Conform documentului, devenind parte la Acord, R. Moldova va avea acces la fondurile oferite de către mecanismele financiare internaţionale.

sâmbătă, 29 aprilie 2017

Curs multidisciplinar dedicat ODD-urilor

Curs multidisciplinar dedicat ODD-urilor

La data de 27 – 28 aprilie 2017, a fost organizat cursul multidisciplinar Biblioteca. Comunitate. Solidaritate: realizarea Obiectivelor Dezvoltării Globale 2030, cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice şi a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
Obiectivele cursului: 
1. Augmenatrea cunoştințelor şi deprinderilor de  dezvoltare a  serviciilor  bazate pe şi în sprijinul realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) - 2030;
2.Dezvoltarea competențelor participanților de a elabora planuri pentru inițierea/continuarea unor servicii / activități bazate pe OOD 2030;
3. Fortificarea contribuțiilor bibliotecilor la dezvoltarea comunităților prin promovarea și realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile 2030.

Formatori BNRM: Vera Osoianu, director adjunct, Ludmila Corghenci, șef Centru, Ecaterina Dmitric, șef serviciu, Irina Cozlov, specialist principal

Formator invitat: Lucreția Ciurea, expert, ONU în Moldova

duminică, 23 aprilie 2017

Apel pentru participare | Consultarea regională pentru Europa și Asia Centrală cu privire la tineri, pace și securitate


Participă la consultările regionale din Europa și Asia Centrală despre rolul tinerilor în construirea păcii și securității!

Dacă ai între 18 și 31 de ani, ești dintr-o țară sau teritoriu eligibil din regiune, și faci parte dintr-o organizație condusă de tineri implicați în activitățile de consolidare a păcii sau activism, te încurajăm să aplici pentru a participa la consultarea noastră din Istanbul.
Completează formularul de înscriere online, până la 30 aprilie 2017, ora 17:00, ora locală din Istanbul.
În perioada 23-25 mai 2017, PNUD și  UNFPA, în parteneriat cu Oficiul de Suport pentru Consolidarea Păcii, va organiza în Europa și Asia Centrală consultări regionale cu privire la tineret, pace și securitate în Istanbul, Turcia. Acest eveniment face parte din o serie de consultări regionale cu tinerii pe problemele legate de pace și securitate.

Vezi mai multe detalii pe: www.md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/call-for-applications---europe-and-central-asia-regional-consult.html

sâmbătă, 22 aprilie 2017

22 aprilie 2017 - Ziua Internationala a Pamantului


22 aprilie 2017 - Ziua Internationala a Pamantului


             Ziua Pamantului - 22 aprilie - fiecare an marcheaza aniversarea nasterii miscarii moderne a interesului pentru mediul inconjurator. 
              Ziua Pamantului este acum sarbatorita pe plan international ca o expresie comuna, ca o dorinta publica de a construi o societate stabila. Unind cetatenii activisti, aceasta zi educa si mobilizeaza oamenii din intreaga lume pentru a proteja mediul inconjurator. Inspira necesitatea de a actiona, la nivel personal, comunitar, national si international.

Activitatile si programele de Ziua Pamantului, reamintesc de promisunea, de dorinta publica si implica participarea tuturor nivelelor sociale. 

           Ia si tu parte la acest evenimente pentru binele nostru si al copiilor nostri.vineri, 21 aprilie 2017

Dafina Gercheva - laureată a Premiilor Naționale GALEX

Dafina Gercheva - laureată a Premiilor Naționale GALEX

Dafina GERCHEVA  - coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova, este laureata Premiilor naționale GALEX, acordate de Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova "Alexe Rău" și Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.


Premiul a fost acordat la categoria CEL MAI BUN OM PUBLIC SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, pentru "contribuția deosebită la îmbogățirea colecțiilor Bibliotecii Naționale cu cele mai valoroase ediții ale Organizației Națiunilor Unite, sprijinirea Agendei 2030 pentru lansarea și promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă".

În lipsa dnei Gercheva, premiul a fost ridicat de Stefan LILLER, reprezentant permanent adjunct al UNDP Moldova. (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Moldova)
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicării sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii. Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.