joi, 20 iulie 2017

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă Organizația Națiunilor Unite în Moldova invită doritorii să trimită propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă în sprijinul dezvoltării cadrului național de planificare strategică pe termen lung până în 2030.

Termen limita: 24 iulie 2017


http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1557/

luni, 10 iulie 2017

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova


             În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces. 
             Sarcina a constat în identificarea obiectivelor relevante și prioritare pentru Republica Moldova, precum și adaptarea obiectivelor pentru a satisface specificul național (fără a afecta natura și spiritul țintelor ODD). Este important faptul că procesul a fost foarte transparent: toți factorii de decizie interesați, partenerii de dezvoltare, reprezentanții sectorul privat și organizațiilor societății civile, precum și liderii civici au fost invitați la consultări.

Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova. Vezi raportul la urmatorul link: joi, 6 iulie 2017

Organizația Națiunilor Unite vrea să audă de la tine!!!Fiecare din noi poate contribui la dezvoltarea ODD-urilor. Fă-ţi auzită vocea şi completează următorul chestionar:  https://myworld2030.org/

#ODD-uri, #ObiectivedeDezvoltareDurabila

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030


Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a angajat să o pună în aplicare, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York în septembrie 2015.

În Republica Moldova, Cancelaria de Stat, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, a desfășurat consultări, la care au participat peste 200 de persoane și a analizat peste 60 de avize. Rezultatele acestui proces au fost prezentate pe 4 iulie 2017.

Lilia Palii, secretar general al Guvernului, a reiterat gratitudine Organizației Națiunilor Unite pentru suportul acordat în procesul de naționalizare a ODD-urilor și angajamentele de a susține efortul Guvernului în elaborarea noului cadru de planificare strategică Moldova 2030: “Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme și așteptările societății. Este important să analizăm rezultatele obținute în implementarea acesteia, să ne ajustăm prioritățile și țintele la nivel național, inclusiv luând ca referință și obiectivele de dezvoltare asumate la nivel internațional”.
Astfel, în urma consultărilor cu actorii relevanţi, au fost formulate recomandări practice cu privire la integrarea a 106 ținte ale Agendei 2030 în documentele de politici la nivel național. În continuare, autoritățile urmează să ajusteze strategiile sectoriale și programele bugetare în vederea implementării angajamentelor asumate.
Raportul constată că agenda națională de politici este aliniată doar parțial la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), iar o treime din ținte nu sunt reflectate în niciun fel în documentele naționale de politici. Doar 11% din țintele globale sunt aliniate cu documentele naționale de politici și, prin urmare, nu necesită ajustări pentru a fi preluate.
În același timp, majoritatea țintelor (57%), sunt aliniate doar parțial la documentele de politici ale Republicii Moldova – se regăsesc doar unele componente ale acestor ținte și, prin urmare, strategiile naționale relevante necesită să fie ajustate pentru a reflecta mai bine spiritul și detaliile țintelor ODD.
Cele mai multe ținte aliniate fac parte din sectorul „mediu”, iar cele mai multe ținte nealiniate – din sectorul „guvernanță și drepturile omului”.
Succesul punerii în practică a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă depinde de fiabilitatea cadrului de planificare strategică. Este nevoie de o viziune națională pe termen lung cu privire la documentul care va include ţintele prioritare ale Agendei 2030 globale naționalizate, adică Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”.
Strategia „Moldova 2030” urmează a fi elaborată de Cancelaria de Stat până în decembrie 2017, cu sprijinul ONU Moldova și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

luni, 3 iulie 2017

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL), din acest moment este disponibilă pentru a fi accesată liber. Rezultat al unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva, platforma folosește tehnologii inovative cu sursă deschisă pentru a oferi acces la materialele în format digital produse de ONU. Conținuturi vor fi adăugate în mod continuu iar sistemul va fi îmbunătățit permanent.Ce se poate găsi în UNDL?
- documente ONU și publicații cu acces deschis
- date privind exprimarea voturilor, hărți și discursuri
- conținut în mai mult de șase limbi.

Vezi biblioteca digitală a ONU la link-ul https://digitallibrary.un.org/?ln=en

duminică, 4 iunie 2017

Ziua mondială a mediului

Ziua Mondială a Mediului

           Ziua Mondială a Mediului (World Environment Day) este sărbătorită, în fiecare an, pe data de 5 iunie. Această zi a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, care s-a desfășurat în perioada 3-14 iunie și a reunit reprezentanți din 113 țări.În decembrie 2015, în cadrul conferinței ONU privind clima care a avut loc la Paris, un număr de 195 de țări s-au angajat să limiteze încălzirea globală la cel mult două grade Celsius în raport cu perioada preindustrială, acesta fiind considerat un acord istoric. Astfel, la 12 decembrie 2015, după doi ani de negocieri, cele 195 de state au adoptat acest document care are 29 de articole și este considerat "un moment istoric de cotitură" în lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva încălzirii globale. Printre altele, acordul subliniază necesitatea dezvoltării economice durabile cu nivel scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră, ''în așa fel încât să nu se pună în pericol producția de alimente''. Parlamentul a ratificat la 4 mai curent Acordul de la Paris privind schimbările climaterice semnat la 12 decembrie 2015, relatează MOLDPRES. 

Potrivit documentului, Republica Moldova va contribui la reducerea, către anul 2030, a emisiilor totale naționale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 67%, comparativ cu nivelul anului 1990. Acţiunile vor veni în susținerea eforturilor internaționale privind limitarea creșterii temperaturii medii globale. Conform documentului, devenind parte la Acord, R. Moldova va avea acces la fondurile oferite de către mecanismele financiare internaţionale.

#OBIECTIV13, #ActiuneAsupraClimei


marți, 30 mai 2017

Concluzii pe marginea Conferinței publice din 29 mai 2017

Concluzii pe marginea Conferinței publice din 29 mai 2017

Pe data de 29 mai, curent, la Centrul de Informare ONU al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova s-a desfășurat Conferința publică cu genericul: "Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”, cu vernisarea expoziţiei “Energie sustenabilă”.


 Acţiunea a venit în sprijinul Agendei 2030, de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă), de promovare a energiei regenerabile și eficienței energetice. Conferinţa și-a propus să crească nivelul de conștientizare și de înţelegere a modului în care se poate îmbunătăţi eficiența energetică.

De această dată, a fost supus atenţiei dvs. ODD-urile cu nr. 7, şi 12, privind “Energia accesibilă şi curată” prin “Consum şi Producţie responsabile” pentru a promova iniţiative privind consumul responsabil de energie şi a merge înainte către regenerabile, pentru o energie curată, sigură şi eficientă. 

Cu un cuvânt de salut s-a adresat dna Elena Pintilei, director general BNRM.  Despre "Importanta surselor de energie regenerabila si necesitatea promovarii lor in Republica Moldova", a vorbit dl. Valentin ARION, dr. hab., prof. universitar, Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei."Viitorul aparține energiei regenerabile” - a exclamat Alexandru COVALENCOautor al proiectului “Sistemului Energetic Performant în Construcţii”, director al Companiei de Construcţii Interactiv, EcoMoldova. 

În susținerea acestei afirmații s-au expus și: Victor COTRUŢA  -  manager de proiect “Energie şi Biomasă”, PNUD MOLDOVA. Oleg LOMOV - specialist principal în cadrul serviciului de Monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență Energetică. Ion RUDEI -  șef serviciu "Achiziții de Energie", gasNatural Fenosa.


La încheierea conferintei, dna director general E. Pintilei a mulțumit invitaților, partenerilor instituționali, precum și tuturor celor care prin implicarea lor directă sau indirectă au contribuit la buna desfășurare și la reușita inițiativei dedicată ODD-urilor.


Prezentarile speakerilor pot fi accesate la urmatorul link: 
Victor,  COTRUŢA - Proiectul Energie şi Biomasă


Conferinta publică a fost înregistrată și poate fi privită în reluare la link-urile de mai jos: